คาดฝัน

ภาษาอังกฤษ


v expect
ความหมายเหมือนกับ: คาดคิด , คาดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: hope , anticipate
ตัวอย่างประโยค: ในโลกของเรานี้ยังมีความเป็นไปได้และไม่ได้ของโลกนี้ที่เราไม่คาดฝันอีกนานัปการ