คาดคิด

ภาษาอังกฤษ


v expect
ความหมายเหมือนกับ: คาดหวัง , คาดการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: anticipate , hope
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว