คาดการณ์ล่วงหน้า

ภาษาอังกฤษ


v predict
คำอธิบาย: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: foresee , forecast , foretell
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ