คาด

ภาษาอังกฤษ


v belt
คำอธิบาย: พันโดยรอบแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผูกหรือกลัดเป็นต้นเพื่อไม่ให้หลุด
ความหมายเหมือนกับ: รัด
คำที่เกี่ยวข้อง: gird , girdle , strap , buckle
ตัวอย่างประโยค: ผมเห็นคุณลุงวัยเลยกลางคนตัดผมเกรียน นุ่งผ้าโสร่งไหม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอวลุกขึ้นจากกลุ่มผู้ชมในแถวหน้าๆ เดินดุ่มออกไป
v anticipate
คำอธิบาย: คิดไว้ก่อนโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: คาดหมาย , นึกไว้ , หมายไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: expect , foresee , forecast , predict , guess
ตัวอย่างประโยค: เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นในช่วงต้นปี 2542
v estimate
คำอธิบาย: กะไว้คร่าวๆ
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , คาดคะเน , กะ , คะเน , เดา
คำที่เกี่ยวข้อง: guess , approximate , conjecture
ตัวอย่างประโยค: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 คน