คางทูม

ภาษาอังกฤษ


n mumps
คำอธิบาย: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้ต่อมน้ำลายบริเวณใต้หูอักเสบแล้วบวม
คำที่เกี่ยวข้อง: parotitis