คางคก

ภาษาอังกฤษ


n toad
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Bufonidae รูปร่างคล้ายกบ ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ เคลื่อนที่โดยการย่างเดินและกระโดดหย่งๆ ในประเทศไทยมีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลน แย้ กบและคางคกชอบกินแมลงเป็นอาหาร