คาคบ

ภาษาอังกฤษ


n crotch
ความหมายเหมือนกับ: ง่าม , คบไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: torch