คั่นสี

ภาษาอังกฤษ


v alternate the colors
adj multicolored
คำที่เกี่ยวข้อง: various-colored , variegated , parti-colored


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top