คั่นสี

ภาษาอังกฤษ


v alternate the colors
adj multicolored
คำที่เกี่ยวข้อง: various-colored , variegated , parti-colored