คั่นรายการ

ภาษาอังกฤษ


v interrupt the program
คำอธิบาย: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่างลำดับของรายการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดคั่นรายการการประกวดนางงามด้วยการแสดงของเด็กจากโรงเรียนต่างๆ