คั่น

ภาษาอังกฤษ


v separate
คำอธิบาย: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , แบ่ง , สอด , แทรก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , interpose , partition , intervene
ตัวอย่างประโยค: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี