คั่งแค้น

ภาษาอังกฤษ


v be angry
คำอธิบาย: โกรธอัดอั้นอยู่ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: แค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: smoulder , rage , rankle , be indignant with , bear/harbour resentment against
ตัวอย่างประโยค: บรรดาแกนนำพรรคลงมาถึงสมาชิกล้วนแต่แสดงความอึดอัดคับข้องกระทั่งคั่งแค้นต่อปฏิบัติการของเขา