คัมภีร์

ภาษาอังกฤษ


n scripture
คำอธิบาย: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
หน่วยนับ: เล่ม, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ตำรา , หนังสือ , คู่มือ
คำที่เกี่ยวข้อง: bible , treatise , textbook
ตัวอย่างประโยค: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น