คับแคบ

ภาษาอังกฤษ


adj narrow-minded
คำอธิบาย: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: small-minded , unhelpful , ungenerous
ตัวอย่างประโยค: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ
adj narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: small , cramped , restricted , close , limited , contracted
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ
v narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cramp , restrict , close , limit , contract
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ