คับอกคับใจ

ภาษาอังกฤษ


v embarrassed
คำอธิบาย: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สบายใจ , คับแค้นใจ , อึดอัดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dissatisfied , oppressive , distressed , disconcerted
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก