คับขัน

ภาษาอังกฤษ


adj critical
คำอธิบาย: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ฉุกเฉิน , เดือดร้อน , ลำบาก
คำที่เกี่ยวข้อง: trouble , urgent , emergent , tight , crisis , imperative
ตัวอย่างประโยค: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย