คับ

ภาษาอังกฤษ


v close
คำอธิบาย: มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: firm , compact , restrict , crowd , oppress , confine
คำตรงข้าม: พอดี
ตัวอย่างประโยค: หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่
adj tight
คำอธิบาย: มีขนาดไม่พอดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , แน่น , ตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: close , compact , tight-fitting , close-fitting , small , firm
คำตรงข้าม: พอดี
ตัวอย่างประโยค: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน