คันไม้คันมือ

ภาษาอังกฤษ


v want to exercise one´s skill
คำอธิบาย: อยากทำ, อยากตี
ความหมายเหมือนกับ: คันมือคันไม้
ตัวอย่างประโยค: ฉันคันไม้คันมือขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเสียงเธอดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด