คันไถ

ภาษาอังกฤษ


n plough handle
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: คันชัก
คำที่เกี่ยวข้อง: beam of plough
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต