คันส่ง

ภาษาอังกฤษ


n drag link (of a motor vehicle)
คำอธิบาย: เครื่องส่งให้รถวิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: steering arm