คันธนู

ภาษาอังกฤษ


n bow
คำอธิบาย: สิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งงอได้ ทำด้วยไม้ เป็นต้น สำหรับขึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นระหว่างปลายทั้งสองข้างเพื่อยิงลูกออกไป
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: คันศร