คันชั่ง

ภาษาอังกฤษ


n steelyard
คำอธิบาย: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ตาชั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: beam , scale
ตัวอย่างประโยค: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top