คันฉาย

ภาษาอังกฤษ


n hayfork
คำอธิบาย: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ขอฉาย , ดองฉาย , ดองหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of wood fork , tool for spreading out straw on the floor
n mirror
คำอธิบาย: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
หน่วยนับ: อัน, คัน (มีด้าม)
ความหมายเหมือนกับ: กระจกเงา , เครื่องส่องหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: looking-glass