คัน

ภาษาอังกฤษ


v itch
คำอธิบาย: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
คำที่เกี่ยวข้อง: scratch , tickle , irritate
ตัวอย่างประโยค: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง
n stick
คำอธิบาย: สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: bow , rod , wand , long handle
ตัวอย่างประโยค: นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา
n ridge
คำอธิบาย: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: earthen dyke
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น
n Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร