คัดไทย

ภาษาอังกฤษ


n penmanship in Thai language
คำอธิบาย: วิชาฝึกเขียนลายมือ
ความหมายเหมือนกับ: วิชาคัดไทย
ตัวอย่างประโยค: ในชั่วโมงคัดไทย ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือ เพราะหากคัดไม่เสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้าน
v write one´s penmanship in Thai language
คำอธิบาย: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
ความหมายเหมือนกับ: คัดลายมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: handwrite
ตัวอย่างประโยค: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน