คัดเลือด

ภาษาอังกฤษ


v stanch
คำอธิบาย: ทำให้เลือดหยุด
ความหมายเหมือนกับ: หยุดเลือด , ระงับเลือด
คำที่เกี่ยวข้อง: stop bleeding
ตัวอย่างประโยค: เขาบีบรอบๆ ปากแผลเพื่อคัดเลือด มีแต่น้ำสีขาวขุ่นปริ่มออกมาทำให้เขารู้ทันทีว่าเม็ดเลือดแดงถูกพิษ