คัดเลือก

ภาษาอังกฤษ


v choose
ความหมายเหมือนกับ: เลือกสรร , คัด , เลือก , เลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: select , pick , assort
ตัวอย่างประโยค: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย