คัดหา

ภาษาอังกฤษ


v pick and choose
ความหมายเหมือนกับ: เสาะหา , เลือกหา , เลือกสรร
คำที่เกี่ยวข้อง: select , cull , choose