คัดท้าย

ภาษาอังกฤษ


v steer
คำอธิบาย: ถือท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: คัดจังกูด , คัดหางเสือ , คักฉาก
คำที่เกี่ยวข้อง: helm , take the tiller
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง