คัดฉาก

ภาษาอังกฤษ


v steer
คำอธิบาย: ถือท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: คัดจังกูด , คัดหางเสือ , คัดท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: helm , take the tiller , operate the rudder