คัด

ภาษาอังกฤษ


v select
คำอธิบาย: เลือกจากสิ่งที่รวมกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เลือกสรร , คัดเลือก , เลือกเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: pick , choose , assort
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดังมากที่สุดเพราะคัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายภาพกันให้เห็น
v steer
คำอธิบาย: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: helm , take the tiller
ตัวอย่างประโยค: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
v force
คำอธิบาย: งัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่
คำที่เกี่ยวข้อง: prize , lever
ตัวอย่างประโยค: เมื่อรวบรวมไม้ซุงได้จำนวนมากพอแล้วจึงคัดหรือกลิ้งไม้ซุงนั้นลงน้ำเรียกกันว่า การคัดไม้ลงน้ำ
v copy
คำอธิบาย: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: transcribe , excerpt , duplicate , reproduce
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน
adj congested
คำอธิบาย: แน่นหรือตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: obstructive , stuffy
ตัวอย่างประโยค: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม