คัณฑสูตร

ภาษาอังกฤษ


n anal abscess
คำอธิบาย: ชื่อฝีชนิดหนึ่ง มักเป็นที่บริเวณขอบทวารหนัก
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นฝีคัณฑสูตร