คัคนัมพร

ภาษาอังกฤษ


n sky
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้า , ส่วนแห่งฟ้า , ท้องฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: horizon
ตัวอย่างประโยค: หมู่วิหคผกผินอย่างเริงร่าอยู่บนคัคนัมพร