คักฉาก

ภาษาอังกฤษ


v steer
ความหมายเหมือนกับ: คัดจังกูด , คัดหางเสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: helm , take the tiller