คะเน

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: คำนวณเอาอย่างหยาบๆ
ความหมายเหมือนกับ: คาด , ประมาณ , หมาย , เดา , กะ
คำที่เกี่ยวข้อง: approximate , conjecture , speculate , guess
ตัวอย่างประโยค: สภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนในแถบจังหวัดนครปฐมเป็นลักษณะเรือนแถวสองชั้น คะเนว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7

คำที่มี "คะเน" ในคำ


คาดคะเน v estimate
ความหมายเหมือนกับ: เดา , ประมาณ , กะ
ตัวอย่างประโยค: ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางการเงินของเม็กซิโกทั้งหมดยังคาดคะเนไม่ได้จนกว่าการปรับโครงสร้างธนาคารทั้งระบบจะทำได้สำเร็จ

ข่มเหงคะเนงร้าย v bully
ความหมายเหมือนกับ: รังแกเบียดเบียน

การคาดคะเน n prediction
ความหมายเหมือนกับ: การคาดหมาย

การคาดคะเน n assessment
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์ , การประมาณ

การคาดคะเน n assumption
ความหมายเหมือนกับ: การคาดเดา , การสมมติ

การคะเน n anticipation
ความหมายเหมือนกับ: การคาดคะเน

การคาดคะเน n anticipation
ความหมายเหมือนกับ: การคะเน

การคาดคะเน n estimate
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top