คะยั้นคะยอ

ภาษาอังกฤษ


v urge
คำอธิบาย: หนุนให้ทำ, ชักชวนให้ตกลงใจทำด้วยการรบเร้า
ความหมายเหมือนกับ: รบเร้า , เซ้าซี้
คำที่เกี่ยวข้อง: exhort , coax , cajole , wheedle
ตัวอย่างประโยค: แม่เฒ่าคะยั้นคะยอให้ลูกชายกินข้าวให้มากๆ โดยเฉพาะไก่ต้มใส่ใบยา