คะมำ

ภาษาอังกฤษ


v fall
คำอธิบาย: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
ความหมายเหมือนกับ: ล้มคว่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: tumble , topple
ตัวอย่างประโยค: เขาคะมำลงไปในถังขยะที่วางอยู่ใกล้