คะนึง

ภาษาอังกฤษ


v think of
ความหมายเหมือนกับ: คิดถึง , นึกถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , contemplate , reflect
ตัวอย่างประโยค: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก