คะนองกาม

ภาษาอังกฤษ


v have an intensified lustful
ความหมายเหมือนกับ: กำเริบกาม
คำที่เกี่ยวข้อง: feel a sexual desire