คะ

ภาษาอังกฤษ


end particle
คำอธิบาย: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ค่ะ , ขา
คำที่เกี่ยวข้อง: ending word
คำตรงข้าม: ครับ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย