คอแข็ง

ภาษาอังกฤษ


adv speechlessly
คำอธิบาย: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: wordlessly , inarticulately
ตัวอย่างประโยค: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
adj alcohol-tolerant
คำอธิบาย: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้