คอเสื้อ

ภาษาอังกฤษ


n collar
คำอธิบาย: ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อมีแบบต่างๆ
หน่วยนับ: คอ
คำที่เกี่ยวข้อง: neck
ตัวอย่างประโยค: คนนั้นจะก้าวพ้นรถ ผมก็ลุกพรวดเดียวเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้