คอห่าน

ภาษาอังกฤษ


n cesspool
คำอธิบาย: ส่วนของโถส้วมหรืออ่างล้างหน้าเป็นต้น ตรงที่มีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกันกลิ่นหรือกักน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: sewer , sump , gooseneck
ตัวอย่างประโยค: เวลาเข้าห้องน้ำ ควรให้ผู้ป่วยนั่งถ่ายบนโถนั่งชักโครก หรือใช้เก้าอี้ที่มีรูต้องกลางวางไว้เหนือคอห่าน