คอลัมนิสต์

ภาษาอังกฤษ


n columnist
คำอธิบาย: ผู้เขียนเรื่องประจำคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ฉลามเขียวเป็นคอลัมนิสต์แห่งคอลัมน์ชายคาหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ