คอยเฝ้า

ภาษาอังกฤษ


v see
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้า , คอยดู
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , watch , look