คอยท่า

ภาษาอังกฤษ


v wait
ความหมายเหมือนกับ: รออยู่ , รอคอย
คำที่เกี่ยวข้อง: await , tarry , look for
ตัวอย่างประโยค: เรืออังกฤษกำลังคอยท่ากองทัพเรือของสเปน