คอยก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv for a moment
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวก่อน , ช้าก่อน , หยุดก่อน , เดี๋ยวเดียว , รอก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: just a moment , just a minute , wait a minute