คอยกิน

ภาษาอังกฤษ


v wait for the winner in a card game
คำที่เกี่ยวข้อง: have to the winner card in one´s hand