คอย

ภาษาอังกฤษ


v wait
คำอธิบาย: มุ่งรออยู่
ความหมายเหมือนกับ: รอ , เฝ้ารอ
คำที่เกี่ยวข้อง: await
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าต้องคอยนานทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก