คอมไพล์

ภาษาอังกฤษ


v compile
ความหมายเหมือนกับ: รวบรวม , เรียบเรียง
คำที่เกี่ยวข้อง: gather , collect , arrange , organize
ตัวอย่างประโยค: ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม