คอนแวนต์

ภาษาอังกฤษ


n convent
คำอธิบาย: สถานที่พำนักของนางชีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันทาคอริก และเรียกโรงเรียนที่ชีในสำนักนั้นๆ ตั้งขึ้นและเป็นผู้ดำเนินการสอนว่า โรงเรียนคอนแวนต์
ตัวอย่างประโยค: เธอเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล